ANBI status

De stichting heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.


Meer informatie kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Lees meer >>

ANBI STICHTING ZIEKTE VAN POMPE